top of page

W zależności od ustawionych proporcji w aparacie lub telefonie można drukować bez przycinania w formatach: proporcja 6x4 - 10cm x15cm; proporcja 5x7 - 13 cm x 18 cm; proporcja A4 - 21 cm x 30 cm; proporcja 8x20 - panorama o szer. 21 cm. do długości nie przekraczającej 1 m. i inne niestandardowe wymiary w tym formaty A4, A3 i A2.

Ekran smartfonu pokrywa proporcja 16x9, można wydrukować zdjęcia w takiej proporcji. Będzie to np: zdjęcie w rozmiarze:10 cm x 18 cm. lub przyciąć tak jak pokazuje to czarny prostokąt do proporcji 4x6 i rozmiaru zdjęcia 10 cm x 15 cm.

Wszystkie niestandardowe wymiary ograniczone są posiadanym rozmiarem szerokości papieru z możliwością druku do długości max 1 m.

Na stanie posiadamy papier o szer. 127 mm, 152 mm, 203 mm, 210 mm. A4, A3, A2.

bottom of page